Избранное На главнуюНа главную

ЧЕРКАССЫ :: ЗДОРОВЬЕ :: НОВОСТИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2011 РОКУПРО РЕЗУЛЬТАТИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2011 РОКУМетеостанція м. Черкаси, що розташована на території аеропорту, визначає показники радіоактивного забруднення приземної атмосфери. При цьому щоденно вимірюється радіаційний фон (потужність експозиційної дози гамма-випромінювання, далі ПЕД) та щодобово проводиться збір радіоактивних випадінь на марлевий планшет з наступним визначенням їх сумарної бета-активності та вмісту в них цезію-137 і стронцію-90.

Про значення ПЕД
За даними спостережень метеостанції, ПЕД гамма-випромінення протягом червня знахо-дилась в межах рівнів, обумовлених випромінюванням природних радіонуклідів – 10-15 мкР/год при середньому значенні за місяць 11,5 мкР/год, без суттєвих змін в порівнянні з минулим міся-цем і роком і не перевищувала контрольного рівня природного гамма-фону 25 мкР/год.

Про щільність бета-активних випадінь на території метеостанції міста Черкаси
Виміри щільності бета-активних випадінь враховують як природні так і штучно утворені радіонукліди. Високим рівнем радіоактивного забруднення вважається щільність радіоактивних випадінь по результатах першого виміру після відбору, що перевищують 110 Бк/м.кв. за добу.
За даними метеостанції Черкаси добова щільність сумарних бета-активних випадінь з ат-мосфери змінювалась в червні від 0,9 до 1,8 (в квітні від 0,7 до 1,7) Бк/м.кв. Місячна щільність су-марних бета-активних випадінь з атмосфери становила в травні 45,4 (в квітні 35,7) Бк/м.кв. В травні 2010 року – 29,9 Бк/м.кв.
В першому півріччі 2011 року помісячна щільність сумарних бета-активних випадінь з атмосфери змінювалась в межах 33,5-45,4 Бк/м.кв, що не перевищує значення минулого року 29,9-55,8 Бк/м.кв.

Висновок:
Радіаційний стан в місті протягом червня залишався стабільним. В порівнянні з травнем 2010 року: значення ПЕД залишились без змін, щільність сумарних випадінь зросла в 1,5 рази, що може бути пов’язано з підйомом радіоактивних продуктів з поверхні грунту (для травня 2011 року характерною була суха погода з високими температурами повітря) так із додатковим надхо-дженням радіоактивного забруднення повітряних мас з інших мас з інших територій.
24 березня 2011 року у пробі атмосферних аерозолів, відібраних у м. Києві Українським НДІ гідрометеорології, були виявлені концентрації радіойоду та цезію – 134 із аварійних реакто-рів АЕС Фукушіма- 1 (Японія). Максимальний рівень забруднення йодом-131 спостерігався 3 кві-тня на лівобережній Україні і коливався в межах 3,7 – 4,4 міліБеккереля/кубм., допустима кон-центрація в повітрі згідно з НРБУ – 97 -4 Бк/куб.м.
З кінця квітня 2011 р. об’ємна активність йоду -131 знаходиться за межею визначаємо-сті. Період напіврозпаду йоду -131 – 8 діб; цезію – 134 – 2 роки.


http://www.rada.cherkassy.ua/ГОРОСКОП:
Loading...
РЕКОМЕНДУЕМ САЙТ:


...